Conform anunțului pe afm.ro https://www.afm.ro/main/programe/sisteme_fotovoltaice/2024/detalii_cod_qr_factura_fotovoltaice_2023.pdf

“Factura care se va incarca in cadrul platformei trebuie să contina codul QR. In cadrul acestuia este obligatoriu sa fie cuprinse informațiile de mai jos, în ordinea menționată si in formatul mentionat. Separatorul dintre două informații va fi caracterul | (bară verticală)”

Astfel este necesară generarea unui cod QR pentru facturile emise către persoane fizice și entități de cult.

Generarea codulul QR este automată și este nevoie doar de intervenție minimă din partea utilizatorului:

Facturile care conțin invertoare și panouri care sunt decontate prin programul casa verde au cateva cerințe speciale:

1) produsele de tip invertor trebuie să aibă undeva în denumire cuvântul Invertor pentru ca programul să-l trateze în regim special

2) produsele de tip panou solar trebuie să aibă undeva în denumire cuvântul panou pentru ca programul să-l trateze în regim special

3) la adăugarea invertoarelor și panourilor, înainte de adăugare pe factura, trebuie completate seriile unice pentru garanție, aceste serii se vor pune automat în codul QR

4) sub factură trebuie bifată opțiunea pentru a activa codul QR Casa Verde

5) în partea de jos a facturii, pe factura deschisă, trebuie completată puterea instalată (numeric)

6) sediul contactului către care se emite factura trebuie să fie conform datelor din cartea de identitate sau adresa de implementare menționată în extrasul de carte funciară pentru unitățile de cul, conform mențiunilor din anunțul AMF: “Informațiile ce trebuie completate la punctele 4, 5, 6, 7, 8 se referă la adresa locului de domiciliu menționată în cartea de identitate a persoanei fizice, respectiv la adresa de implementare menționată în extrasul de carte funciară pentru unitățile de cult. În situația în care anumite informații nu sunt aplicabile, se va completa câmpul cu caracterul “-”(minus, fără ghilimele).”

Factura se emite și se salveaza ca și orice altă factura iar codul QR va fi afișat automat in secțiunea de mențiuni

Tutorial utilizare: https://kb.bocp.eu/view/0/891-afisare-cod-qr-casa-verde-pe-facturi-fiscale.html

×