Sistemul RO e-Transport are ca scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național, care, pe baza codului UIT permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare.

Modulul BOCP® e-Transport este o soluție integrată pentru generarea codurilor UIT necesare în procesele de import și export, iar pentru a utiliza modulul, la fel ca în cazul RO eFactura, este necesar să existe o semnătură electronică autorizată pentru CUI-ul firmei și este necesară o conectare le Sistemul e-Transport în mod similar cu RO e-factura.

Ce este un cod UIT?
Reprezintă codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relații comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat
Cum se face identificarea prin cod UIT?
deținerea codului UIT pe tot timpul transportului de către operatorul de transport rutier, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoțește transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.

e-Transport la facturare

Generarea unui cod UIT pentru o factură emisă:
Permite generarea rapidă a codului UIT direct din interfața facturii emise, tabul eTransport, completând detaliile necesare legate de livrare.

e-Transport Cargo Manager

Generarea codului UIT pentru o primire de marfă:
Facilitează generarea codului UIT pentru livrări trimise înaintea emiterii facturii și generarea codului UIT pentru livrări primite de la expeditori interni sau externi, oferind o interfață detaliată pentru introducerea informațiilor complete despre livrare.

Prezentarea procesului de generare a codului UIT pentru o livrare de mărfuri primite

În BOCP se începe procesul de creare al unui dosar transport în care se pot introduce detaliile necesare despre livrare. Pentru acest caz este necesar să existe mai multe informații despre livrare, un document care să conțină detaliile produselor livrate și detaliile vehiculului de transport.

Dosarul de transport include următoarele:

 • documentul de livrare
 • lista produselor (preferabil în tabel pentru import)
 • la produse sunt date obligatorii: cod NC, denumire, cod, greutate netă și brută, cantitatea și prețul unitar
 • detaliile despre organizatorul de livrare: numele, CUI, număr mașină, număr remorcă daca există
 • legat de traseu este necesară introducerea adresei de expediție (în cazul transportului pe teritoriul țării) sau selectarea punctului vamal unde mărfurile ajung în țară

În dosarul de transport se introduc detaliile necesare despre livrare astfel:

 • denumirea furnizorului care expediază produsele
 • adresa de expediere
 • furnizorul de transport (organizatorul de transport)
 • un aviz, factura sau alt document care conține lista produselor
 • produsele se adaugă pe listă prin trei metode:
  • se introduc detaliile manual,
  • se selectează din nomenclatorul de produse
  • se pot importa folosind șabloanele disponibile și la receptii
 • la un dosar de transport se pot atașa una sau mai multe facturi de transport, iar modulul centralizează mai multe informații pentru a urmări tot procesul de transport
 • se permite crearea mai multor trasee cu transportator diferit și crearea mai multor coduri UIT dacă e nevoie, cât și editarea detaliilor la un cod UIT generat
 • la primirea produselor și a facturii, există o optiune pentru a prelua dosarul de import la facturi primite, introducând numărul și datele facturii, iar din lista facturilor primite se poate genera recepția automat utilizând deja procesul implementat la facturile primite prin API și RO efactura.

Care sunt principalele beneficii alte utilizării modulului BOCP® e-Transport?

Simplificarea semnificativă a proceselor de import și export prin automatizarea generării codurilor UIT.
Reducerea timpului și efortului necesar pentru gestionarea documentelor vamale.
Reducerea riscului de erori umane.
Îmbunătățirea vizibilității și controlului asupra fluxurilor de transport.
Respectarea legislației în vigoare privind operațiunile de import și export.

×