Sistemul național privind factura electronică RO eFactura a fost creat cu scopul de primire a facturii electronice de la emitent respectând structura facturii conform standardelor europene.

Astfel începând de la data de 01 Iulie 2022, anumiți operatori economici din România au obligația de a utiliza factura electronică și de a se înscrie în spașiul virtual SPV și în Registrul RO eFactura pentru transmiterea facturilor.

Transmiterea facturilor în sistemul eFactura din CloudSales

Pentru a facilita transmiterea facturilor din aplicația Cloudsales către sistemul RO eFactura au fost implementate două metode de transmitere a acestora:

  1. Metoda manuală prin descărcarea unui fișier de tip xml și încărcarea în spațiul virtual
  2. Transmiterea prin API fie individual, fie prin selecta

Funcționalități:

  • Gruparea clienților pe tipuri de clienți B2C (persoana fizică), B2B (persoană juridică), B2G ( insituții guvernamentale)
  • Asociator Unități de măsură cu autocompletare coduri UNECE
  • Interfață completare rapidă coduri CPV și NC
  • Sincronizare periodică automată mesaje primite de la ANAF
  • Afișare id de încărcare a facturii în sistemul RO eFactura.
  • Alerte validare și afișare mesaj la erori de validare identificate pe baza id-ului de încărcare
  • Istoric de transmitere factură la ANAF
×